lukk

Vardeheimveien 20

Et nøkternt hus fra 1946 som viser hvordan byggeskikken endret seg i en mer ”nasjonal/tradisjonell retning” etter andre verdenskrig.

Huset er tegent av Jacob Hanssen og bygget for Hr. S. Alnæss. Bygningen er ført opp som bevaringsverdig på Gul liste, som en god representant for 1940-tallet.