lukk

Vardeheimveien 12

Byggmester M. Andressen var både ansvashavende og byggherre når bebyggelsen ble oppført i 1928.

Huset er i to fulle etasjer med stående panel. Det store hvalmede taket med svai, de tre linettformede vinduene, den symmetriske fasaden og pilatsrene gjør at bygningen kan sies å være et eksempel på nybarokk stil. Dette er et stort og staselig anlegg hvor både garasje og hovedhus er i samme utførelse. Bebyggelsen er godt bevart og en god represtant for 1920-tallet, i utvalget som er gjort på Høybråten.

Eiendommen står oppført på Byantikvarens gule liste som bevaringsverdig.