lukk

Slåttevangen

De tre blokkene i tre etasjer ble planlagt rett etter krigen av Aker boligbyggelag. Området tilhørte en av Høybråten-gårdene og var dyrket mark, derav veinavnet Slåttevangen.

Byggingen foregikk i rasjoneringsperioden og av den grunn fikk ikke leilighetene badekar, fordi det stred mot rasjoneringsbestemmelsene. Bygningene inneholder 42 treromsleiligheter og er tegnet av arkitektene Heiberg og Sandvik. De er etterisolert og fasadene er forblendet med teglstein.