lukk

Øvre Høybråten borettslag

I Karl Andersens vei på Høybråten ble det i 1969 bygget 139 fireromsleiligheter i rekkehus.

Innskuddet var på 34 000 kroner. Det var arkitektene Helge Thams og Per Gaare som tegnet rekkehusene, som ble oppført av OBOS. Bygningene har saltak, de er i to fulle etasjer og er karakteristiske for 1970-tallet. De fleste er i ettertid påbygget.

Det var mange barnefamilier som flyttet inn i dette området, og kanskje var det en av årsakene til at at Høybråten skole, i første halvdel av 1970-tallet, var så full at bedehuset måtte tas i bruk som klasserom.