lukk

Nybyggerveien 6

På eiendommen ligger det en godt bevart sveitserstilsbygning fra den første utbygningsperioden på Høybråten.

Bygningen ble oppført av kullhandler Olaussen i 1909. Olaussen var nok mer velstående enn mange andre nybyggere på Høybråten. Huset er større og staseligere enn gjennomsnittet, og Olaussen kjøpte to tomter for å få plass til stall og grisehus. Disse bygningene er revet. Den bevaret villaen, i en og en halv etasje, har karakteristiske krysspostvinduer, stående panel, en glassveranda ved inngangspartiet og en åpen veranda på hovedfasaden.

Sveitserstilen var meget utbredt blant folk flest i perioden 1890 og fram til første verdenskrig. Sveitserstilen var ikke bare en stil, men en hel ideologi. Husenes utforming ble begrunnet med hygieniske og moralske verdier. Vektlegging av lyse og luftige rom gjorde høye krysspostvinduer egnet, og husenes trekonstruksjon ble framhevet med detaljer og utsmykninger. Behovet for dekor ble delvis begrunnet moralsk. Utsmykningen ville kunne skape trivsel, og et prydelig hjem ville ha en oppdragende effekt på beboerne.

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.