lukk

Linjeveien 13

Bebyggelsen ble oppført i 1925. Byggherre var kurvmaker Halvard Hansen og arkitekten het Anth. Amundsen.

På 1930-tallet ble våningshuset noe endret, en åpen veranda ble bygget inn og bygningen fikk trolig nye vinduer. Eiendommen er ikke fortettet og har både våningshus, uthus og hage. Bygningene har en enkel og nøktern karakter, karakteristisk for den tlidlige utbygningsfasen på Høybråten. Eiendommen er dermed et godt eksempel på hvordan mange av nybyggerne levde når de etablerte seg med eget hus.

Byantikvaren mener det er viktig å ta vare på denne historien, og i 2009 ble denne eiendommen ført på på Gul liste som bevaringsverdig.