lukk

Holmsen

Holmsens magasin har en lang tradisjon som møtested og nærbutikk på Høybråten.

Butikken startet i 1935 som Høybråten Isenkram og Malevareforretning. Kommisjonær for Norsk Tipping fra starten i 1948. I 1952 ble virksomheten utvidet til også å omfatte elektrikertjenester. Etter at postkontoret ble nedlagt, fikk ”Holmsen” også ”Post i butikk”. Den samme familien har sittet i ledelsen siden starten.