lukk

Høybråtenveien 14

I 1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for å avhjelpe bolignøden. Boligrådet gikk inn for å stifte et ”Akers byggeselskap”. Et selskap under kommunal kontroll og ledelse vil ”fremby betydelige fordeler”, heter det i kommunens beretninger.

Kommunen skulle avgi grunn og opparbeide vei, vann og kloakk. Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920–24 ble det oppført flere titalls hus. På Høybråten ble det bygget to boliger, men den ene, Høybråtenveien 16, brant i 1992 og ble senere revet.

Da bygningene ble oppført ble de betraktet som meget moderne. Alle de fire leilighetene hadde eget vannklosett i kjelleren. Dessuten var det vannkran og utslagsvask på kjøkkenet. I kommunale folketellinger går bygningen under kommunegård en og to. I nummer to bodde det i 1926 44 mennesker, 10 menn, 12 kvinner og 22 barn.

Høybråtenveien 14 er oppført på Byantikvarens gule liste.