lukk

Høybråten søndre gård

Søndre Høybråten ble fradelt hovedbølet i 1749.

Gården ble ekspropriert av kommunen i 1960, og i dag driver bydel Stovner ungdomsklubb på gården.

Hovedhuset fra siste halvdel av 1800-tallet er bevart, men dessverre ikke modernisert i tråd med antikvariske prinsipper. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.