lukk

Høybråten nedre gård

Nedre Høybråten gård er i dag en del av Haugen skole, og huser blant annet skolens SFO-ordning. Gården går under navnet ”Mariusgården” etter Marius Høybråten som drev gården på begynnelsen av 1900-tallet.

I dag er våningshuset, stabburet og et bryggerhus bevart. Bygningene viser tydelig trekk av sveitserstil med krysspostvinduer og utkragende takpartier, men er sannsynligvis eldre enn siste halvdel av 1800-tallet. Driftsbygningen ble revet for å gi plass til skolens gymnastikkbygning. Denne var lenge rødmalt for å illudere den tidligere låven.

Arno Berg skiver dette om gården i 1955: "Av de begge Høybråten-gårdene er denne den som er av størst interesse, tross den utvendig ser høyst ordinær ut med simpelt panel, vinduer fra siste sekelskifte og sveitsertak. Men kommer man inn, ser man først at den er en gammel bygning og er her godt vedlikeholdt. Den opprinnelige plan er klar. En meget fin, gammel kiste hører likesom til det faste inventar, da den ikke kan fjernes uten å rive ned vegger. Gården var krongods inntil 1840, og vi har ingen holdepunkter til å bestemme bygningens alder. En oppmåling og nærmere undersøkelse kan kanskje gi resultater." (Den gamle bygningskulturen i Aker, Oslo 1955).

Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste.