lukk

Bolig med legekontor

I 1954 fikk Hans Gotaas oppført dette huset. Arkitekt var Carl Finngård. Hans Gotaas var lege og det var innredet legekontor med venteværelse over garasjen.

Bygningen er karakteristisk for 1950-tallet med to fulle etasjer, et slakt saltak og et nøkternt formspråk. Bygningen er godt bevart og lite endret i forhold til de originale tegningene. I 2009 ble det ført inn som bevaringsverdig på Gul liste.