lukk

Bergtunveien 4

Huset ble oppført i 1937 som tomannsbolig. Johs. Christiansen sto som ansvarshavende, mens Georg Cederkvist var byggherre.

Funksjonalismen var både en stilretning og en ideologi som gjorde seg gjeldene i mellomkrigstiden. Denne bygningen er et godt og representativt eksempel, på et vanlig og nøkternt hus fra perioden. Bygningen har liggende supanel, et slakt tak med knappe takutstikk og et karakteristisk inngangsparti. I tillegg gjør gjerdet og porten at dette framstår som et helhetlig anlegg. Garasjen ble bygget senere, i 1969, og er en "ferdighusgarasje" fra Karlshus bruk, type Delta.

Eiendommen er oppført på Gul liste som bevaringsverdig. Hustypen var vanlig på 1930-tallet, men i dag er det få godt bevarte igjen av denne typen i Oslo.