lukk

Politiets selvbyggerlag

I omådet Ivar Welles vei, Stordamveien og Rundtjernveien ligger det et enhetlig boligområde med små hvite murhus. Her er det ca. 50 boenheter fordelt på tomannsboliger og rekkehus. Husene er tegnet av arkitektene Jordan & Jordan i 1958.

Disse husene ble oppført på dugnad av politifolk fra Oslo, tilsvarende andre selvbyggerprosjekter i Oslo, blant annet kjent gjennom veinavnene Selvbyggerveien og Dugnadsveien på Årvoll. Selvbyggeriet var for mange den eneste muligheten til å skaffe seg en bolig på denne tida, og hvertfall så store boliger som i Politiets selvbyggerlag. Her er leilighetene på 100 og 120 kvadratmeter (pluss loft og kjeller), og på slutten av 50-tallet var dette langt over gjennomsnitlig boligstørrelse i Oslo. Alt arbeidet med oppføring av husene ble gjort på dugnad, og dette måtte gjøres i tillegg til det vanlige arbeidet som politifolk. Det er lett å forstå at det ble svært lange arbeidsdager, i tillegg til alle helger og ferier. "Det tok to år av mitt liv", var det en som sa.

Mange organisasjoner hadde selvbyggerlag på 1950-tallet. Politiets selvbyggerlag hadde lignende prosjekter flere steder i Oslo, blant annet på Bøler, Abildsø, Manglerud og Røa.