lukk

Larsbråten

Larsbråten var husmannsplass under Haugerud gård. Plassen er ikke nevnt i folketellingen fra 1801, men i tellingen for 1865 er det oppført husmann Martin Hansen, med kone Marte Olsdatter og tre barn.

I dag er det ingen rester av den gamle plassen, men nye bolighus fra 1940-tallet ligger der den tidligere husmannsplassen lå.

Navnet er videreført i Larsbråtveien.