lukk

Hellerud gård

På Hellerud har det ligget flere gårder, og navnene på disse har skiftet i ulike tider. På Hellerud var det gårdsdrift til etter siste krig, men nå er all den tidligere innmarka bebygget med villaer, rekkehus og lavblokker.

Hellerud ble tidlig delt i to bruk, med Østre og Vestre Hellerud. Siden kom det en ytterligere deling og et navneskifte, og i folketellingen i 1865 het gårdene Øvre, Nedre og Nordre Hellerud. Hellerudnavnet er sammensatt av helle (flatt berg) og rud (rydning), og dette tyder på at gården ble ryddet i middelalderen.

Gården lå under Korskirken i middelalderen. I 1640-årene var den i privat eie, og den ble delt i to i 1767. Øvre Hellerud, ved krysset Stordamveien og Hellerudveien er i sin helhet delt opp i villatomter. Nedre Hellerud, Tvetenveien 157, blir i dagligtale omtalt som Hellerud hovedgård.

Nedre Hellerud var før andre verdenskrig leverandør av fersk melk på flasker til faste kunder i Aker og Oslo. I desember 1941 ble gården rammet av den svært smittsomme dyresykdommen munn- og klovsyke, og hele husdyrbesetningen måtte avlives og graves ned, i en grøft som ligger under nåværende Tvetenveien. Grunnlaget for melkeleveringen falt dermed bort, og gården satset videre på grønnsakproduksjon.

I dag har ulike bedrifter tilhold i de gamle driftsbygningene.