lukk

Bjørnstad

På eiendommen ligger et toetasjers hus i sveitserstil, trolig bygget tidlig på 1900-tallet. Eiendommen representerer den eldste bebyggelsen i området og har både arkitektonisk og kulturhistorisk verdi. I følge Oslo byleksikon heter eiendommen "Bjørnstad" og den har gitt opphav til gatenavnet i 1953. Eiendommen står ført opp på Gul liste som bevaringsverdig.