lukk

Stovnerbanen

Stovnerbanen framstod som svært moderne da den ble innviet i 1974 med tartarbelegg i løpebanene og grus på indre bane. Banen har internasjonale mål og er en av få store friidrettsarenaer i Oslo. Hvert år leies den ut til ulike store arrangementer og nasjonale stevner, blant annet friidrettsstevnet Tamillekene. Arrangementene samler over 700 deltagere.