lukk

Stovner nedre

Stovner nevnes første gang i biskop Eysteins jordebok på 1300-tallet. Hovedøya kloster var eier fram til reformasjonen. Deretter var Kronen og kappelanen i Oslo eiere. Gården ble pantsatt til Nils Lauritssøn i 1657. Lauritssøn fikk skjøte på gården 1. mai 1662. I 1695 ble den solgt til den slekten som satt på hovedbølet helt til det ble revet. I tillegg til jordbruk har gården hatt virksomhet som skysstasjon og gjestgiveri fram til 1770. Gården ble delt flere ganger og denne delen, som var det oppeinnelige hovedbølet, ble skilt ut i 1750. Siste eier var Harald Stovner. Gården, som ble revet i 1971, var en av de to siste Stovner-gårdene som drev jordbruk med melkeproduksjon og korndyrking fram til boligutbyggingen.