lukk

Jylsberg husmannsplass

Jylsberg, opprinnelig Gylden Spier eller Dalen (Gnr 102 Bnr 5&13), var en plass under Stovner. Den ble tidlig utskilt som egen eiendom. Jylsberg lå til Haugenstuveien (del av Oldtidsveien) ved veidelet for gårdsveien til Stig. Det ble drevet gartneri på stedet fram til 1965. Alle hus er revet. I dag ligger blant annet Smedvollen borettslag på Jylsbergs område. Der hvor gårdshusene lå ligger Haugenstua(!) barnehage. I Tokerudplanen var Jylsberg avmerket som et av gårdsanleggene som skulle bevares som eksempel på stedstypisk gårdsbebyggelse. Jylsberg ble av uvisse grunner ikke bevart. Formuleringene i reguleringsplanen er noe uklare og pålegger ikke vern, og trolig har ikke de små bygningene blitt vurdert særlig høyt.