lukk

Haugestua senter

Generalplanen fra 1950 la opp til senterdannelser ved en del av T-banens og jernbanens stoppesteder. Tokerudplanen videreførte disse ideene og satte av tomt til senter rett ved Haugenstua stasjon. Senteret skulle hente sitt kundegrunnlag fra nedre del av Høybråten, Smedstua, Haugenstua og Haugen, til sammen om lag 7000 mennesker. Senteret ligger forøvrig plassert midt mellom sentrene på Stovner og Furuset, og det ble opparbeidet sykkel- og gangveier mellom disse. OBOS fikk festetilsagn på sentertomta, og i 1972 ble arkitektkontoret 4B engasjert til å lage en bebyggelsesplan. Planen tok høyde for å integrere en rekke funksjoner i anlegget. Samfunnshus med saler, møterom og ungdomsklubb, dagligvarebutikk, trygdeleiligheter, kafé, helse- og sosialsenter, legekontor, post, bank og butikker. Det var dessuten tegnet inn en videregående skole rett vest for dagens senter, og et lavt bygg beregnet for småbutikker, ingen av disse anleggene ble bygget. Arkitektene som utformet senteret la vekt på å skape et intimt senter ved å dele bebyggelsen opp i små bygninger. Senteret stod ferdig i 1976. Anlegget er tegnet av Arkitekkontoret 4b. Det er delt opp i små bygninger slik at det dannes åpne uterom og store og små passasjer.