lukk

Haugenstua gård

Haugenstua gård lå der hvor blokkene på Haugen ligger i dag. Gården var opprinnelig en husmannsplass under Haugen og ble skilt ut i 1723 til datteren på Haugen gård. Haugen gård ble trolig ryddet i senmiddelalderen og omtales i skriftlige kilder først etter 1645. Haugenstua gård var i drift til opp på 1950-tallet. På tunet lå et karakteristisk våningshus i sveitserstil fra siste halvdel av 1800-tallet, drengestue, driftsbygning..mer?