lukk

Gulestua

Gårdsnummer 101, Nedre Fossum, ble etter flere arveoppgjør og skifter tidlig på 1800-tallet oppdelt i seks deler eller bruksnummer, men i 1899 var imidlertid gården igjen samlet under én eier, Karl Julius Fossum. Om det var gårdshus på alle brukene vet man ikke, men like i nærheten av hovedbølet var det i hvert fall hus på bruket Nerfossum. Disse husene sto helt opp til siste halvdel av 1960-tallet, og våningshuset eksisterer fortsatt. Ikke langt fra gårdsbygningene til Nedre Fossum finner vi det gamle huset kloss inntil de moderne boligblokkene. Ved den ene kortveggen, ikke langt fra inngangen, står Dyre Vaas bronsegruppe Gutt og fole. Skulpturen ble satt på plass i 1972 da blokkene i borettslagene Fossumsletta og Fossum Terrasse var ganske nyinnflyttet. Etter hvert ble den lille gule stua tatt i bruk av beboerne som ramme rundt selskapelig samvær og familiebegivenheter av ulike slag.
Det har vært hevdet, uten at man har kunnet finne noen sikker kilde for påstandens riktighet, at våningshuset på Nerfossum i sin tid hadde funksjon som stasjon for omgangsskolelæreren når han kom innom for å samle bygdas barn til undervisning. Hvis det har vært slik, er dette huset ett av bydelens og byens absolutt eldste skoler. Omgangsskolen i vårt område opphørte ikke før Fastskoleloven av 1860 påla Aker Herred å bygge faste skoleanlegg og ansette utdannede lærere som skulle bo i skolehusene. Da fikk vi Rommiskolen, som tok i mot de første elevene 1. mai 1861.