lukk

Fossumkroken

De 24 horisontaldelte tomannsboligene ble reist ved hjelp av egeninnsats og dugnadsarbeid i 1953. Oslo Brannmenns Bolig- og Selvbyggerlag sto bak utbyggingen. Fellesanlegg som vei, vann og kloakk ble opparbeidet av husbyggerne, og veitraseen ble gravd ut for hånd. Få år etter at husene stod ferdig, kom det planer fra kommunen om å rive dem til fordel for ny blokkbebyggelse. Etter massive protester fra lokalmiljøet ble småhusområdet spart.