lukk

Trondheimsveien 478

Eiendommen ligger på det som i dag utgjør det smale beltet mellom Trondheimsveien i sør og Romsåsveien i nord, bak støyskjermer mot trafikken. Opprinnelig var her mer åpent landskap, og Trondheimsveien har spist en god del av tomten. Hovedbygningen oppgis å være fra 1890, men tomten ble ikke skilt ut som selvstendig eiendom før i 1905 – og det er ut fra detaljene på huset mer sannsynlig at det er bygget etter dette. Huset er i halvannen etasje, med trappehus under tverrstilt saltak på baksiden, og en toetasjers innebygget veranda plassert asymmetrisk på framsiden. Trappehuset tyder på at bygningen har vært en flermannsbolig. Det er eldre, stående panel på deler av bygningen, men de fleste vinduene er byttet ut med funkisvinduer midt på 1900-tallet. I glassverandaen er imidlertid de eldste vinduene bevart. Huset er preget av sveitserstil, med kraftig takutstikk, stående panel og profilert belistning, men man kan også se et visst jugendstilspreg med den asymmetriske verandaen, og vindusinndelingen.

På eiendommen står også et lite uthus i sveitserstil – en smal, rektangulær bygning med kraftig utstikkende saltak. Begge bygningene står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.