lukk

Teppaveien 6

Teppaveien 6 er en vertikaldelt tomannsbolig, og var trolig oppført som arbeiderbolig. Tomten ble skilt ut i 1903, men huset ble ikke oppført før i 1917-1919. Bygningen er i to fulle etasjer. Midt på søndre langvegg er det et utspring – en ”risalitt” – også denne i to etasjer, under saltak. I vestre del av takflaten mot nord er det en bred ark med flatt tak. Mot vest er det et nyere tilbygg, og det er også en nyere tids terrasse vest for utspringet på sørfasaden. Bygningen har enkle, dekorative detaljer, men like fullt tydelig sveitserstil: Stort takutstikk, krysspostvinduer, og snekkerdekor i gavlen på utspringet. Huset er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.