lukk

Stjerneblokker

En stjerneblokk har et trekantet trappehus og tre armer som går ut fra trappehuset. Blokkene er bygget sammen i kjeder. Den lengste kjeden i dette området består av seks stjerner, og blokkene er plassert i utkanten av et karakteristisk ravinelandskap som strekker seg ned mot Tokerudbekken. Stjernblokkene var en uvanlig bygningstype i Norge og ideen hadde arkitektene hentet i Sverige. De er tegnet av arkitektene B. Heiberg og O.M Sandvik og ble oppført for Jernbanens borettslag i 1951- 1953. Østbanens forbrugsforening drev butikk i området fram til slutten av 1970-tallet.