lukk

Sagstuveien 8

Sagstuveien 8 er en del av den eldste villabebyggelsen på Grorud. Bygningen er oppført i 1912-13, som en villa i halvannen etasje under saltak. Sentralt på søndre langside er det et framspring i form av en glassveranda i to etasjer, under saltak med utspring fra hovedtakets møne. På nordsiden er det en liten saltaksdekket vindusark. Veggene er kledd med liggende panel, og taket er tekket med tegl. I nyere tid har huset fått et mindre tilbygg på vestsiden. Stilhistorisk kan bygningen sies å være en sveitserstilskropp sminket med jugendstilsdetaljer: Det store takutstikket, profilerte etasjeskiller, snekkerdekor i gavlene og toetasjers glassveranda er typisk sveitserstil, mens T-postvinduene med småruter i den øverste rammen er tydelig jugendstilsinspirert. Bygningen står på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.