lukk

Pastor Blaauws vei 6

Pastor Blaauws vei 6 – ”Kirkebakken” – hører til blant de eldste boligene på Grorud. Bygningen er oppført i 1895. Den er i to fulle etasjer under saltak, med en toetasjes veranda mot vest, overdekket av saltak med utspring fra hovedtaket. At de to etasjene i bygningen er så like, kan tyde på at den er oppført som tomanns- eller flermannsbolig. Huset hviler på en fin grunnmur av grorudgranitt, og kanskje har de opprinnelige beboerne vært tilknyttet steinindustrien. Huset har tydelig sveitserstilspreg, med stort takutstikk, toetasjes veranda, stående panel på veggene, og krysspostvinduer. Detaljene er imidlertid fornyet i senere tid – i mange år stod bygningen kledd med eternittplater.

Uthuset med skråtak som ligger på baksiden av hovedbygningen er også en del av den opprinnelige bebyggelsen. Eiendommen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige anlegg.