lukk

Kommunale boliger

I 1917 nedsatte formannskapet i Aker kommune et boligråd som blant annet skulle arbeide for å avhjelpe bolignøden. Boligrådet gikk inn for å stifte et ”Akers byggeselskap”. Et selskap under kommunal kontroll og ledelse vil ”fremby betydelige fordeler” heter det i kommunens beretninger. Kommunen skulle avgi grunn og opparbeide vei, vann og kloakk. Selskapet hadde en egen arkitekt, Ragnar Dahl, og i perioden 1920 til 1924 ble det oppført flere titalls hus. De to bygningene på Grorud ble oppført i 1924/1925 og er tegnet av nettopp Ragnar Dahl. Det ligger fire leiligheter i hver bygning. Grorud er ikke direkte nevnt i de kommunale beretningene som omhandler Aker byggeselskap, men ut fra arkitekt og perioden som boligene er oppført i, er det nærliggende å tro at disse ble planlagt og bygget av Aker byggeselskap. Boligene har fungert som kommunale boliger opp til for få år siden. Nå skal de få nytt liv med midler fra Groruddalssatsningen.