lukk

Kirkesvingen 4

Kirkesvingen 4 er en del av den eldre villabebyggelsen på Grorud. Tomten ble utskilt i 1898, men først i 1922 ble bygningen oppført, og stod ferdig på nyåret 1923. Bygningen er i halvannen etasje under halv-valmet mansardtak. Fasadene er asymmetriske: Huset har et inntrukket, åpent inngangsparti ved hjørnet, markert med lav brystning mellom kraftige, dekorerte stolper. På den ene kortveggen er det et lite tilbygg med altan over, og over inngangspartiet er det en liten vindusark. Veggene er kledde med stående panel, og taket tekket med rød tegl. Stildetaljene i bygningen er dels jugendstil, dels nybarokk: Den asymmetriske oppbyggingen og vindusinndelingen er typisk jugendstil, med krysspostvinduer hvor de øverste rammene er inndelt i småruter. Det samme er den frie formen på de dekorerte stolpenes ornamenter. Takformen er derimot nybarokk. Villaen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger, som et godt bevart eksempel på en enebolig fra den første boligutbyggingen på Grorud, og som et eksempel på den nasjonale, senjugend/nybarokke byggestilen som var utbredt rundt 1. verdenskrig. Bygningen er også viktig som en del av det helhetlige miljøet på Grorud.