lukk

Kirkesvingen 10

Kirkesvingen 10 er en del av den eldste villabebyggelsen på Grorud. Tomten ble utskilt i 1898, men bygningen ble oppført i 1913. Huset er en trebygning i halvannen etasje under saltak. På langveggen mot sør er det et lite tilbygg/glassveranda med altan over, under et saltak med samme mønehøgde som huset for øvrig. Huset er kledd med stående panel, mens taket er tekket med moderne shingel. Stilmessig er bygningen en sen variant av sveitserstilen – en ”folkelig” byggemåte som ble innført på slutten av 1800-tallet: Det er stort takutstikk med utskårne ender på sperrer og raft, og krysspostvinduer. Man merker seg også grunnmuren og trappen, som er utført i den lokale grorudgranitten. Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger som en meget godt bevart enebolig fra den tidligste boligutbyggingen på Grorud. Den vurderes som en viktig del av det helhetlige miljøet på Grorud.