lukk

Heggedal

”Heggedal” er en villaeiendom med våningshus fra 1903. Huset er en del av den eldste villabebyggelsen på Grorud. Det er en stor bygning: To fulle etasjer reist over en sammensatt grunnplan, som gir en bygningskropp med mange volumer og framspring samlet under et kryssende saltak. Huset har tydelig sveiserstilspreg, med toetasjes glassveranda, stort takutstikk med kryssende dekorsperrer i gavlen, og T-postvinduer med snekkerdekor rundt. ”Heggedal” er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.