lukk

Grorudveien 14

Grorudveien 14 er en del av den eldre villabebyggelsen på Grorud. Tomten ble skilt ut i 1923, men huset ble bygget mellom 1928 og 1930. Bygningen er i halvannen etasje under mansardtak, med brede, grunne arker som sentrale motiv på langsidene. Veggene er kledde med et stående vekselpanel, mens taket er tekket med sort taktegl. Stilmessig har bygningen trekk både av jugendstil og nybarokk, hvor trefagsvinduene i første etasje peker mot det første, mens mansardtaket og arkene peker mot det siste. De halvrunde gavlvinduene – lunettvinduene – er også typisk for jugendstilen. Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger som en tidstypisk, autentisk bygning, og den vurderes som en viktig del av det helhetlige miljøet på Grorud.