lukk

Grorudhagen nedre og øvre, Hagan

Nedre Grorudhagan var tidligere husmannsplass under Øvre Grorud gård. Plassen har bebyggelse fra begynnelsen av 1800-tallet og er en av de best bevarte husmannsplassene i Oslo. Her ble det dyrket poteter og grønnsaker og holdt ei ku og en gris eller to.

Husmannsplassen Øvre Grorudhagen ligger rette ved siden av, litt lenger opp i Bergensveien. Det lille våninghuset her er noe nyere, og trolig byggert på slutten av 1800-tallet.

En husmannsplass var leid og aldri eid, og de var små i forhold til gården de tilhørte. Ofte ble de opprettet i utmarka slik at gårdbrukeren slapp å avstå dyrket mark. Leien var som regel en kombinasjon av penger og pliktarbeid på gården. Å dele opp gårdsbruk var lenge vanlig praksis og bidro blant annet til at ikke bare en, med flere arvinger kunne sikres et levebrød. I 1687 kom det en lov som ikke tillot gårder under en definert størrelse. Husmannsvesenet ble dermed en måte å skaffe den økende befolkningen et utkomme, samtidig som gårdeierne nøt godt av billig arbeidskraft.