lukk

Grorud senter

Planen ble utarbeidet i 1960 av arkitekt Harald Klem. Anlegget bestod av fire bygninger plassert rundt et åpent torg. Det såkalte fotgjengertorget skulle omgis av en 12 etasjers høyblokk i vest, møtelokaler i to etasjer i nord, bebyggelse på fire etasjer i øst og tre etasjer i sør.

Landskapsarkitektene Grindaker og Gabrielesen utformet planen for hvordan torget skulle opparbeides. Da Ammerudplanen kom i 1962 var Grorud senter tenkt som forretningssenter for boligstrøket på Ammerud. Selv om torget i ettertid er bygget inn, er deler av senteret godt bevart og noen av de opprinnelige butikkene ligger her fortsatt.