lukk

Grorud øvre gård

Hovedbygningen på Øvre Grorud gård er omtalt i i boka "Den gamle bygningskultur i Aker" som ble utgitt av Komiteen for bevaring av de gamle Akergårder i 1955. Komiteen kom fram til at huset ble bygget midt på 1830-tallet.

Kilden til denne dateringen finnes i et livbrev som ble utstedt i 1836. Da tok eieren av gården Ole Engelbretsen føderåd, og overlot gården til sin sønn. I livbrevet fastsettes hvilke ytelser sønnen skal utføre for sine foreldre. I dette tilfellet står det blant annet at veden skal "innbæres på livtagernes værelser, som er bestemt å skulle være ovenpå i den nye bygningen". Det konkluderes dermed med at byggeår for den nye bygningen kan fastsettes til 1830-tallet.

I sin omtale av bygningen er komiteen spesielt begeistret for den høye arken og de velpleide fasadene.Spesielt nevner de panelen som var utført i meget brede bord. Vinduene, glassverandaen og det utskytende taket, slik de framkommer på de eldre bildene, er trolig fra slutten av 1800-tallet, da bygningen ble endret og preget av sveitserstilen.

Bygningen står oppført på Byantikvarens gule liste og inngår i Vernplan for Akergårdene.