lukk

Grorud nedre gård, prestegården

Gården er ikke omtalt i skiftlige kilder før på 1600-tallet, men både beliggenheten og arkeologiske funn i nærheten viser at området har vært bebodd lenge før den tid. I en beskrivelse av de ”mæktigste gaarde i Aggers Herred” fra 1820, kan vi lese at Grorud har to eiere, god jord og fire vannfall i Alna. Det var vannføring nok til å drive et kvernbruk og fire sager med rett til å eksportere tømmer.

Kanselliråd Neve Monsen bodde på gården fra 1779. På kart fra 1797 går det fram at gården allerede da hadde hageanlegg. I 1825 solgt hans enke den til Haagen Mathisen på Linderud gård. En takst fra 1844 beskriver et tun med hovedbygning, sidebygning, bryggerhus, drengestue, rullebod, ladebygning, stall, fjøs, vognskur, vedskjul, fehus og stolpebod med matklokke (stabbur).

I dag er alle de gamle bygningene borte. Hovedbygningen fra tidlig 1800-tall brant i 1945. Sidebygningen, forpakterboligen og driftsbygningen ble revet på 1960-tallet, og stabburet fra 1790 ble flyttet til Nordtvet gård i 1994. Aker kommune overtok gården i 1924, og kallskapellanen i østre Aker menighet bodde her inntil tyskerne beslagla gården i 1943. Etter brannen i 1945 ble det oppført ny hovedbygning på den gamle grunnmuren, og gården har deretter fungert som bolig for sognepresten i Grorud menighet.