lukk

Grorud jernbanestasjon

I 1854 ble hovedbanen mellom Oslo og Eidsvoll åpnet. Grorud lå midt mellom endestasjonene, samtidig som det fantes flere store gårder og trelastlagre i området. Stedet egnet seg dermed som stasjonssted. I 1862 brant stasjonsbygningen, og en ny ble oppført. Stasjonsmesteren hadde bolig i annen etasje. Stasjonen hadde også egen park, området er fortsatt i dag preget av store, flotte trær. På denne tiden var stasjonen et viktig møtested. I 1938 ble Grorudveien gravd ned og jernbanesporet lagt i bru over.