lukk

Funnsted, øks

Et sted på Nedre Grorud gård ble det funnet en prikkhugget avsatsøks av en mørk bergart. Øksen stammer sannsynligvis fra eldre bronsealder og er en steinversjon av lignende øks i bronse.

Eldre bronsealder i Norge regnes som perioden mellom ca 1700-1100 f.Kr. Jordbruk og husdyrhold var nå godt etablert, selv om jakt og fiske fremdeles sto sentralt i bronsealderhusholdningen. Bronse var enda et dyrt og sjeldent materiale så de fleste redskapene ble laget i stein og tre. Gravskikken i denne perioden bestod av større gravhauger og gravrøyser, gjerne med et kammer i midten.