lukk

Funnsted kølle

Her ble det i 1919 funnet en skafthullkølle som var 10,6 cm lang og 8,6 cm bred. Køllen stammer sannsynligvis fra yngre steinalder.

Yngre steinalder i Øst-Norge regnes som perioden mellom ca 3800-1700 f.Kr. Den største nyskapingen i denne perioden er at fedrift og korndyrking gradvis får fotfeste, selv om man fortsatt i stor grad var avhengig av jakt, fiske og sanking. Andre nyvinninger i yngre steinalder er keramikk og at man begynner å slipe steinredskaper.