lukk

Funnsted diverse gjenstander

Ved graving på Grorud gård har det tidligere blitt funnet flere arkeologiske gjenstander fra forskjellige tidsperioder. Fra steinalderen stammer sannsynligvis noen fragmenter av nøstvetøkser og et par små flintbiter. Fra senere perioder er det funnet en glassperle, en liten bronseplate og en jernpil.