lukk

Funnsted

5 kokegroper, 8 stolpehull, 1 kulturlag, 1 fossilt dyrkingslag og 1 hulvei. Her er det funnet et større område med flere kulturminner. Kulturminnene ser ut til å hovedsakelig stamme fra to perioder, førromersk jernalder og middelalder.

Førromersk jernalder regnes som perioden mellom 500 f.Kr.-0. Perioden kjennetegnes ved at jern overtar som redskapsmateriale i stedet for bronse og stein. Gårdsbosetningen lå i lengre tid på samme sted enn tidligere. Gravskikken bestod hovedsakelig av kremasjonsgraver med lite eller ingen markering på overflaten. I førromersk jernalder ble det også bygget mange mindre bygdeborger i Norge, noen av disse finnes i Oslo.

Norsk middelalder regnes som perioden mellom ca 1030-1537 e.Kr. Hele perioden var preget av betydelig internasjonal kontakt gjennom handel, pilegrimsvandringer, kirkeorganisasjonen og kongehuset. Dagens Oslo inneholder både middelalderbyen og et stort omland som i middelalderen var jord- og skogbruksområder. Til sammen viser kildene at mesteparten av dagens byggesone har vært dyrket både i middelalderen og enda lenger tilbake i tid.