lukk

Bekkensten

Bekkensten var en husmannsplass under Haugen gård og ble sannsynligvis bebygget omkring 1850 eller noe senere. Her skal også ha vært skyss-stasjon. Bekkensten besto opprinnelig av våningshus, stabbur, låve og kårstue. I dag er kun våningshuset bevart – låven og kårstua ble revet i forbindelse med tidligere tomtedeling, og stabburet er nylig revet på grunn av store råteskader. Bekkenstenveien ble oppkalt etter denne plassen i 1909.

Våningshuset er trolig blant de eldste på Grorud, og har en rekke spennende detaljer. Opprinnelig hadde bygningen en enkel, langstrakt rektangulær form, trolig oppført på midten av 1800-tallet. Men innvendig er det dører med 1700-tallspreg – kanskje er bygningen eller deler av den eldre, eller er flyttet hit. Vinduene på østre gavlvegg, og geriktene/listverket på både disse og andre vegger er av senempire-typen, fra siste halvdel av 1800-tallet. Men i 1907 ble det oppført tre tilbygg: Den innebygde verandaen mot hagen, inngangspartiet og en kjøkkengang utført som en forlengelse av bygningsvolumet. Sannsynligvis er taket også lagt om på dette tidspunktet – dette har klart sveitserstilspreg med kraftig takutstikk. Det er også oppført en del arker på loftet. I 1923 ble det oppført et vindfang tilknyttet kjøkkengangen. Vinduene er skiftet til nye typer – torams ”funkisvinduer” – men på kjøkkentilbyggene er de eldre empirevinduene gjenbrukt i den nye situasjonen.

Bygningen er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger og anlegg.