lukk

Austråt

Steinbygningen i Teppaveien 11a er en av Groruds mest fascinerende eneboliger. Tilnavnet ”Austråt” henspiller jo på den kjente middelalder- og renessanseborgen i Sør-Trøndelag, kjent fra bl.a. Henrik Ibsens skuespill. Bygningen ligner kanskje ikke så mye på originalen, men det borgaktige preget er tydelig! Huset ble oppførte i 1913, i sin helhet i kvaderhuggen Grorudgranitt. Faktisk er byggematerialet brutt ut fra tomten den står på – bygningen med sine grovt tiltuktede kvadersteiner ”vokser opp” av bakken!

Det var Olaf Emil Austlid og kona Alma Johanne som stod bak oppføringen. De kjøpte tomten i 1910, og reiste straks til Amerika for å tjene penger til byggeprosjektet. Det var Olaf Emils far – Carl Andresen – og steinarbeideren med nesten samme navn, Carl Andersen Haslum, som utførte prosjektet, som stod ferdig i 1913.

Bygningen er en toetasjers villa, oppført over en tilnærmet kvadratisk grunnplan, men med et rundt tårn ved det sørvestre hjørnet. Huset er dekket av et pyramidetak tekket med skifertunger. Det særegne huset har rustikke overflater, med et kraftig markert etasjeskille. Stilmessig kan det være vanskelig å plassere huset, men materialbruken (stein og skifer), takformen med lite utstikk, og det markerte etasjeskillet er jugendstilstrekk, mens det runde tårnet kronet med en takket brystning er selvsagt også et historiserende trekk. Vinduene er ikke de originale, men har krysspost, og kunne bli brukt både i sveitserstils- og jugendstilsbygninger.

Huset er oppført på Byantikvarens gule liste over bevaringsverdige bygninger.