lukk

Arbeiderboliger

Arbeiderboligene ble bygget i 1867. Opprinnelig var det fire boliger, men to ble revet for å gi plass til rekkehusene som ligger der i dag. I 1875 bodde det 120 mennesker i disse husene. Det var ikke uvanlig at fabrikkeierne bygde boliger til sine ansatte på denne tiden. Tidligere hadde arbeiderne ofte vært husmenn, eller de kunne hold til i drengestuer på gårdene. Etter hvert som industrialiseringen skjøt fart, ble det et behov for egne arbeiderboliger, og de gjenværende boligene på Grorud er godt bevarte eksempler.