lukk

Valhall borettslag

Borettslaget består av 13 bygninger hvorav 3 er rekkehus på to etasjer og de resterende er lavblokker på tre etasjer. Området ble bygget ut som en del av drabantbyen på Furuset, og stod ferdig i 1975 og 1976. Klippgen, Holm og Halvorsen var arkitektene i prosjektet. Boligbebyggelsen ble organisert i tun og tilpasset landskapet. Husene varierer i høyde og er plassert i forskjellige retninger langs gater(gangveier). De har veggflater som brytes opp med balkonger, varierende materialer og farger. Målet var å få til et variert og vennlig uttrykk. Leilighetene er store, og mange er på 4 eller 5 rom. Det ble også bygget to seksroms leiligheter. Dette var bokollektiver som sosialrådmannen disponerte.