lukk

Øvre og nedre Haugen borettslag

Bebyggelsen ligger på de tidligere jordene til Øvre Haugen og Haugenstua gård, og består av en blanding av lavblokker på 3 og 4 etasjer og punktblokker på 8 etasjer. Mange av leilighetene har to balkonger. Området har full trafikkseparering med adkomt til garsjeanlegg fra stikkveier. Nedre Haugen borettslag har dessuten direkte tilgang til plattformene på Haugenstua stasjon.

Blokkene stod ferdige i 1975-1976 og er tegnet av Preben Krag og Jens Selmer. Arkitektene hadde i 1974 utformet Orebakken borettslag på Hovseter i Oslo. Orebakken fungerte som et forbilde for dette området. Også på Adamstuen, i Ullevålsveien 92, ligger tilsvarende lavblokker.

Som en kuriositet kan det nevnes at gårdsplassens forhøyninger mot punktblokkene i Nedre Haugen borettslag trolig indikerer avtrykkene etter låve og låvebru på Haugenstua gård. Gården er i dag revet.