lukk

Lindeberg nordre gård

Som mange av de andre gårdene i Groruddalen, har også denne røtter tilbake til middelalderen. Gården ligger som et landemerke i landskapet og er synlig fra store deler av dalen. Hovedhuset er trolig fra 1700-tallet, og var opprinnelig i en etasje med svalgang. Den ble senere påbygget med en etasje, og på midten av 1800-tallet ble også bygningen utvidet. I 1979 var gården landets første 4H-gård. Ny låve i ”sveitserstil” ble bygget i 1997. Gården eies i dag av Oslo kommune, og drives av bydel Alna som ”besøksgård” med full gårdsdrift. Det gamle våningshuset er nå under restaurering, og det er gjort bygningsarkeologiske undersøkelser for å kartlegge bygningens historie. Stabburet på tunet er realtivt nytt og ble flyttet hit på 1990-tallet.