lukk

Kurland gård

Gården het opprinnelig Nordre Furuset, men navnet ble endret da gården fikk nye eiere som visstnok hadde tilknytning til Kurland i Lørenskog.

Våningshuset brant i 2002, og er nå revet. Det er dermed ingen bygninger igjen.