lukk

Haugen vestre gård

I folketellinga fra 1900 var gården bebodd av fabrikkeier Johan Olsen (jernvarefabrikken). Han bodde sammen med sin kone og 8 barn, en husjomfru, en huslærerinde og 2 tjenestepiger. I drengestua bodde "gardskarlen" med familie.

I 1903 overtok Norske Kvinners Sanitetsforening og startet landets første tuberkulosehjem. På Hougen, som stedet nå ble kalt, var det plass til 20 pasienter. I 1919 ble det utført store reperasjoner på både hovedbygning og bestyrerbolig. Kristiana kommune fikk på denne tiden sitt eget tuberkulosehjem og behovet for Hougen ble mindre. Stedet ble dermed gjort om til barnhjem og 1. april 1921 kom de første barna. Eiendommen fikk nå navnet Maria Dehlis Minde. Det hevdes at barna hadde det godt på hjemmet og etterspørselen økte.

I 1924 ble det bestemt at at anlegget skulle utvides. Det var nå plass til mellom 40 og 50 barn mellom 2 og 16 år. Det store hovedhuset ble revet på 1980-tallet, og den eneste bygningen som fortsatt står er forpakterboligen. Eiendommen disponeres av Alna bydel og det er bygget flere omsorgsboliger på stedet.